• فاطمه اکبری فروشنده کلیه A
  • متولد 1367 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروشند کلیه هستم مبلغ به دلیل نیاز به پول بالای م ازمایشات با خریدار
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه