• عبدالسلام ادمن خریدار کلیه O
  • متولد 1346 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فوری فوری فوری لطفا زیر سال
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه