• فرهاد مقدم خریدار کلیه O
  • متولد 1345 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات اگر ازمایش HLAدارند فقط بصورت پیام در واتساپ بفرستند و قیمت هم اعلام کنند تا ازمایش بررسی بشه و ببینیم match هست تا توافق کنیم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه