• علی خریدار کلیه O
 • متولد 1367 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات درخواست کلیه جهت گروه خونی O+
  در صورتی که آزمایش HLA دارید به روبیکا یا ایتا یا سروش ارسال فرمایید
  صفر نهصدودوازده . سیصدوسی وچهار . شست ونه . نودوسه

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه