• حسن ساران خریدار کلیه A
 • متولد 1345 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات فوری
  خریدار کلیه ی[ آقا ]با گروه خونی Aهستم
  ، اهدا کننده محترم حتما آزمایش اچ ال ای داشته باشین و در واتساپ به شماره (صفر نهصد شانزده،ششصد پنجاه و سه، چهارده بیست). ارسال کنین تا توسط پزشک با ازمایشات من مقایسه بشه اگه مچ بود باهم به توافق برسیم .لطفا حتما انجمن ثبت نام کرده باشن.با سپاس

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه