• حسن ساران خریدار کلیه A
  • متولد 1345 از استان خوزستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات باسلام ، خریدار کلیه با گروه خونی A+ هستم
    ، اهدا کننده محترم از خوزستان بوده و حتما آزمایش اچ ال ای داشته باشین و در واتساپ به شماره صفر نهصد شانزده،ششصد پنجاه و سه، چهارده بیست. ارسال کنین تا توسط پزشک با ازمایشات من مقایسه بشه اگه مچ بود باهم به توافق برسیم لطفا قیمت مورد نظر هم ارسال کنید. با سپاس

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه