• محمد خسروی فروشنده کلیه O
  • متولد 1360 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات آزمایشات و سونوگرافی انجام دادم آزمایش hla روز انجام ندادم هزینه اش بالاست ، به همراه خودتون اماده انجام هستم ، رضایت محضری هم میدم و در هر شهری اماده پیوند هستم لطفا به واتس اپ شماره صفر نهصدوسی و شش ششصدوهفت بیست و پنج سی و هفت پیام دهید
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه