• مصطفی مظهری خریدار کلیه O
 • متولد 1371 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات خریدار کلیه o+ فوری
  فروشنده سنش تا سی و هشت و وزنش از پنجاه تا هفتادو پنج کیلو باشه.
  لطفا آزمایشات اچ ال ای برام واتساپ کنید.
  لطفا قیمت بالا نباشه

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه