• علیرضا خریدار کلیه A
 • متولد 1369 از استان خراسان رضوی
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات لطفا فقط در این صورت تماس/پیام بدید که:

  - آ مثبت باشید (گروه O به دردم نمیخوره)
  - آزمایش HLA داده باشید
  - مبلغ زیر باشه (حقیقتا نمیتونم بیشتر از این جور کنم)
  - ترجیحا مشهدی باشید.
  مرسی

  شماره: صفر - پنجتا نُه - شصت و نه - صدو بیست

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه