• علی فروشنده کلیه A-
  • متولد 1370 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش کلیه A-، بدون مشکل ، سالم ، سن سال ،فقط خریدار واقعی زنگ بزن. آزمایش اچ ال ای دارم.
    به این شماره تماس بگیرید.صفرنصدسی سه دویست شصت نه شصت نود سه

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه