• سید حمید هاشمی فروشنده کلیه O
 • متولد 1348 از استان اصفهان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات فروشنده کلیه +o
  لطفا خریدار واقعی تماس بگیرد
  یا پیغام در واتساب
  در صورت جواب ندادن تماس تماس میگیرم

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه