• سمیه کریمی خریدار کلیه O
  • متولد 1345 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات درخواست کلیه گروه خونی O مثبت و منفی
    اهدا کننده ی عزیز در صورتیکه آزمایش hla و رضایت نامه دارین مدارک خود را به واتس آپ ارسال فرمایید

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه