• حسن فروشنده کلیه B
 • متولد 1359 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات نیاز به پول دارم و حاضرم با یک قیمت بسیار مناسب به دریافت کننده اهدا کنم.
  گرو خونی ب مثبت، آزمایشی برای این موضوع هنوز انجام ندادم تا مشتری پیدا بشه.
  کاملا سالم هستم و هیچ مشکلی هم ندارم.
  با شماره صفر، نهصدو سی و پنج، هشتاد و هشت، سی، هشتصدو هفت تماس بگیرید.

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه