• محمد حسین نظری فروشنده کلیه A
  • متولد 1371 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات کلیه فروشی دارم گروه خونی Aمثبت همه آزمایشات بعلاوه hlaشماره صفرنهصدوده شصت و شش سی ششصد و سی دو واتساپ دارم قیمت تومان تهران
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه