• امیدمعصومی فروشنده کلیه B
  • متولد 1369 از استان فارس
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام بدنم سالم و بدون هیچ مشکلی شیراز هستم آزمایش hla دادم آماده اهدا گروه خونی B+ وزن: شصدودو قد:صدوهفتادوپنج خریدار واقعی تماس بگیرد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه