• زينب نافعی خریدار کلیه A
  • متولد 1370 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات به کلیه ای باگروه خونیA+نیازمندیم ترجیحا مرد سن_سال باشد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه