• یونس بهنامی فروشنده کلیه B
 • متولد 1374 از استان آذربایجان غربی
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات قیمت:پانصد میلیون
  اکوگرافی:سونوگرافی:آزمایش چکاب:آزمایش جزئیات کلیه:سی تی اسکن:انجام شده و سالم است.
  آزمایش اچ آل آ:آماده است.
  رضایت خانواده آماده میباشد.
  قد:صد و هفتاد و هشت وزن:نود کیلو
  سرحال و سالم،بدون مصرف :دارو،سیگار و دخانیات، مشروب
  سن:بیست و هفت سال
  برای پیوند و فروش به سراسر ایران میام.
  لطفا خریداران واقعی تماس بگیرند،قیمت مقطوع است.
  شماره تماس:صفر،نهصد و چهارده،نهصد و سی و پنج،شصت و سه،پنجاه و هشت.

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه