• 09338084006 فروشنده کلیه A
  • متولد 1365 از استان یزد
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات باسلام سن مرد .. متأهل آزمایشhlaآمادست رضایت نامه آمادست برای آمدن به هیچ شهری مشکل ندارم ..جهت هماهنگی شماره گذاشتم تا آزمایش بخواهید بفرستم بهتون..قیمت منصفانه
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه