• خانم کریمی فروشنده کلیه A
  • متولد 1357 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروشنده کلیه A+هستم فقط hlA و سونوگرافی دارم،
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه