• علی نژاذ فروشنده کلیه O
  • متولد 1371 از استان اردبیل
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات .صفر نهصدو چهارده هفتصد و چهل و دو شصت نه بیست سه
    .کلیه فروشی قیمت سیصد و پنجاه به بالا.آزمایشات سونوگرافی و سی تی انجام شده.کبدهم بخواین هست.قرنیه یک چشم هم فروشی.قیمت توافقی.خانم

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه