• رعنا صدوقی خریدار کلیه A
  • متولد 1345 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدارکلیه باگروه خونی +A تا محدوده سنی ( سی سال) سال هستم . اگر آزمایش hlA رادارید
    لطفا به واتس آپ بفرستید تابا شما تماس بگیرم.واتساپ شماره

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه