• صدیقه فرجندی خریدار کلیه O
 • متولد 1345 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات نیاز فوری خریدار کلیه O+
  درصورت داشتن آزمایش اچ ال ای لطفا به واتساپ همین شماره ارسال کنید، قیمت مورد نظرتان هم بفرستین
  ترجیحا سن سی تا چهل و پنج سال و از هر نظر سالم باشن
  هزینه آزمایشات قبل از عمل هم با بنده است

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه