• احد رضانژاد خریدار کلیه A
  • متولد 1345 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات با سلام نیازمند کلیه a+ ترجیها مرد سن از تا آزمایش hla آماده باشه لطفا
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه