• پریا نیکدل مزینان فروشنده کلیه A
 • متولد 1377 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات خانوم ساله سالم فروشنده کلیه هستم آزمایش اچ ال آ ندارم چون هزینش زیاده ندارم بدم قیمت توافقی
  تماس نگیرید فقط پیامک بدین
  صفر نهصد و نود پنجاه و شیش دو صفر سی صد و پنج

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه