• محمدرضا سلیمانی اینانلو خریدار کلیه O
  • متولد 1361 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام خریدار فوری کلیه با گروه خونی O هستم. تمام آزمایشات پزشکی از طرف من انجام شده است و آماده برای پیوند هستم. وقت عمل هم گرفته ام برای دی. لطفا آزمایش hla و سونوگرافی خود رو برای من از طریق اپلیکیشن روبیکا ارسال کنید. در صورت مچ بودن، مرحله بعدی آزمایش کراس مچ خواهد بود که نیاز است دهنده و من با هم در آزمایشگاه یکتا انجام بدهیم. هزینه این آزمایش و آزمایشات و ویزیت های بعدی شامل سی تی اسکن، خون و قلب بر عهده من خواهد بود. با آرزوی سلامتی.
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه