• نصیری O+ افغانی09135479847 خریدار کلیه O
  • متولد 1373 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات با سلام بنده چهارساله دیالیزی هستم خسته شدم از دیالیز سه تا بچه کوچک دارم وضع مالی خوبی ندارم می خوام پیوند کنم این پیوند دومم هست پیوند اولم پس زد توانم در حد دویست تا دویست و بیست میلیون و فقط میتونم از افغانی بگیرم چون خودم اتباع هستم برای اونکه کلیه اش را می ده مشکلی پیش نمیاد چون اون بنده خدا ی که کلیه اش را برای پیوند اولم دادی بود الان بنای میکنی در صورتی که آزمایشHLA را داری فقط و فقط افغانی تماس یا پیام بدهد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه