• محمودافقه فروشنده کلیه O
  • متولد 1370 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سن
    به دلیل بیماری همسرم به چهارصد تومن نیاز دارم کلیه یا کبد میفروشم فوری فوری آزمایش اچ ال ای هم دارم

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه