• محسن دانشمند فروشنده کلیه AB
  • متولد 1369 از استان هرمزگان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات بنده به دلیل مشکل مالی خیلی خیلی ضروری کلیه ام روبه فروش میرسانم هزینه ازمایشات به عهده خریدار هرجای ایران هم باشه میام ازمایش HLAهم انجام میدم نیازفوری به پول .
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه