• حامدک فروشنده کلیه A
  • متولد 1378 از استان فارس
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروشنده کلیه آ مثبت هستم قطعی هم هستم رضایت نامه دارم نیاز فوری به پول هستم ن معتادم ن الکلی نه هیچ مریضی یا مشکلی دارم سالم سالم هستم ازمایش نگرفتم ولی از الان دنبال کارای ازمایشم میرم کسی بود که خاست بیاد پشتیبانه بشه تا باهم ازمایش بگیریم بهش اهدا کنم چون توی وضعیت مالی خوبی نیستم نتونستم بگیرم هنوز
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه