• علی ف فروشنده کلیه A
 • متولد 1379 از استان البرز
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات فروشنده کلیه A+
  سالم
  خریدار واقعی تماس بگیرید

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه