• hossein فروشنده کلیه B
  • متولد 1350 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات با آرزوی سلامتی برای همگی.از نظر جسمی سالم،آماده انتقال، زمان ومبلغ اهدائی قابل مذاکره.ارادتمند
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه