• محد حسین احمدی فروشنده کلیه O
  • متولد 1366 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش( کلیه وکبد با گروه oمثبت )کسی &&پول&& داشته باشه جواب میدم به قیمت روز ...جهت هماهنگی بهم پیام بده تا توافق کنیم.صفر نصدو سه هفصدو هفتادو هفت.هفتاددو چهلو نه
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه