���������� �������� ���� ������������ ����������

وب سایت اهدا کلیه مرجع تخصصی در زمینه خرید و فروش کلیه ایران است که با بیش از 5 سال فعالیت توانسته دست دلالان کلیه را از این اتفاق کوتاه کند .


برای ���������� �������� ���� ������������ ����������

و شهرهای   بیرجند   و   قائن   و   طبس   و   فردوس   و   نهبندان   و   بشرویه   و   سرایان   و   سربیشه   و   اسلامیه   و   حاجی‌آباد   و   خوسف   و   خضری دشت بیاض   و   اسدیه   و   آیسک   و   نیمبلوک   و   طبس مسینا   و   سه‌قلعه   و   عشق‌آباد   و   آرین‌شهر   و   اسفدن   و   محمدشهر   و   مود   و   شوسف   و   دیهوک   و   ارسک   و   قهستان   و   گزیک   و   زهان  می توانید از طریق همین سایت اقدام کنید .
تنها کافی است ثبت نام کنید و پس از فعال سازی حساب کاربری خدمات زیر را از وب سایت دریافت کنید .
  • دسترسی به شماره موبایل خریداران کلیه استان خراسان جنوبی به تفکیک گروه خون
  • دسترسی به شماره موبایل فروشندگان کلیه استان خراسان جنوبی به تفکیک گروه خون
  • ارسال اطلاعات تماس شما برای تمام خریداران کلیه در خراسان جنوبی
  • ارسال اطلاعات تماس شما برای تمام فروشندگان کلیه در خراسان جنوبی