���� �������� �������� �� �������� �������� ���� ������������

وب سایت اهدا کلیه مرجع تخصصی در زمینه خرید و فروش کلیه ایران است که با بیش از 5 سال فعالیت توانسته دست دلالان کلیه را از این اتفاق کوتاه کند .


برای ���� �������� �������� �� �������� �������� ���� ������������

ویگر شهرهای استان قم :   قم   و   قنوات   و   جعفریه   و   کهک   و   دستجرد   و   سلفچگان  می توانید از طریق همین سایت اقدام کنید .
تنها کافی است ثبت نام کنید و پس از فعال سازی حساب کاربری خدمات زیر را از وب سایت دریافت کنید .
  • دسترسی به شماره موبایل خریداران کلیه شهر جعفریه به تفکیک گروه خون
  • دسترسی به شماره موبایل فروشندگان کلیه شهر جعفریه به تفکیک گروه خون
  • ارسال اطلاعات تماس شما برای تمام خریداران کلیه در جعفریه
  • ارسال اطلاعات تماس شما برای تمام فروشندگان کلیه در جعفریه